moderní grafický  výpočtový software pro navrhování a zpracování projektů TZB pro operační systém Windows
HerzCAD je firmware vycházející z programu TechCon  9.0 tvořený z více propojených programových modulů.
Program řeší výpočet tepelných ztrát budov, zpracování projektové dokumentace v 2D a 3D prostoru, 
dimenzování otopných soustav, hydraulické vyvážení otopných soustav,návrh a výpočet podlahového vytápění/chlazení,návrh
a výpočet stěnového a stropního vytápění/chlazení, závěrečnou specifikaci prvků a celkovou cenovou kalkulaci.
HerzCAD načítá projekt z libovolného CAD systému ve formátech  DXF popřípadě i podkladové formáty BMP. 

  

tepelné ztráty / tepelná zátěž

HerzCAD poskytuje širokou škálu výpočtů,
tepelné ztráty budov-  grafické zadání ploch stěn, podlah, stropů střech, výplní otvorů, izolací .
Bilance výpočtu budovy i místností je samozřejmostí.Program automaticky vyhodnocuje místnosti pod konstrukcí podlahy
a přepočítává tepelné zisky.V porovnání s běžnými tabulkovými programy na výpočet ztrát budov,
HerzCAD výrazně zjednodušuje a urychluje práciVýpočet tepelných ztrát je možné provádět dle normy ČSN EN 12831.
Modul rovněž nabízí výpočet teplné zátěže podle ČSN 73 0548a je plně propojený s modulem tepelných ztrát.
Každá změna se okamžitě zapracuje do výpočtu.Výsledky tepelné zátěže se automatický převádí do projektu pro návrh chladících systémů. 

      

dimenzování otopných soustav

HerzCAD nabízí dimenzování otopných a chladicích soustav včetně hydraulického vyvážení
Na základě výsledků z modulu tepelných ztrát je možné projektovat ve 2D nebo 3D prostoru, čímž se  zvyšuje přehlednost 
projektování. Jednotlivá prvky otopné soustavy ( ventily, rozdělovače, čerpadlové skupiny, otopná tělesa, kotle, ) lze vybírat
z katalogu a vkládat přímo do projektu v podobě 3Dobjektů.  Tyto objekty obsahují všechny potřebné informace pro výpočet,
popř.specifikaci prvků. Ve výpočtu program navrhne dimenze potrubí, vypočítá tlakové ztráty v úsecích
a nastavení ventilů na otopných tělesech. V případě návrhu vyvažovacích ventilů a regulátorů diferenčního tlaku,
je výsledkem výpočtu i zaregulování otopné / chladící soustavy s návrhem dimenzí a nastavením ventilů.
Modul rovněž umožňuje funkci pro automatické vytvoření rozvinutého řezu( schéma systému) s kótami a popisem prvků

      

podlahové, stěnové vytápění/ chlazení

Na základě tepelných ztrát, tepelné zátěže místností a zakreslení topných okruhů, program vypočítá při zvolené rozteči trubek,
výkon jednotlivých otopných zón a  nastavení ventilů na rozdělovači. Projektant má možnost měnit všechny vstupní parametry,
okrajové podmínky, skladbu podlah, stěn a stropu. Podlahové topení lze dělit na potřebné pobytové nebo okrajové zóny.
Velkou variabilitu výpočtu dává možnost zadání odlišných povrchových teplot podlahy, skladby podlah a rozsah teplotního zpádu
pro každou zónu. Přívodní potrubí dokáže zahrnout do výpočtu pořebného výkonu pokud vede přes jiné topné okruhy.
Všechny hodnoty jemožné upravovat. Projekt je možné exportovat do CAD formátu DXF nebo převodem do PDF. 

           

HerzCAD-TechCon X 9.0 download

Nejnovější verzi programu HerzCAD TechCon  X 9.0 si prosím stáhněte z tohoto linku.
po stažení souboru, který je zabalen ve formátu ZIP, je třeba před instalací extrahovat do nové složky a až poté nainstalovat.
Po zaregistrování je licence k programu poskytována zdarma. Minimální požadavky na parametry Vašeho počítače:
OS Windows 7-10
procesor 2GHz, 4 GB RAM
min. 1GB volného místa na disku
min. rozlišení obrazovky 1366x768